Wat leert u tijdens SharePoint trainingen?

Behoorlijk wat mensen kiezen er op een zeker ogenblik voor om één van de verschillende SharePoint trainingen te gaan volgen die er worden aangeboden. Door het volgen van één van deze trainingen worden er heel wat verschillende aspecten met betrekking tot het gebruik van SharePoint toegelicht. Het uiteindelijke doel van de SharePoint trainingen is uiteraard niet alleen maar om kennis te maken met de mogelijkheden die dit programma te bieden heeft, daarnaast wordt er ook toegewerkt naar het gebruik van het programma in de praktijk. Bent u eveneens van plan om een bepaalde SharePoint training te gaan volgen, maar wilt u hier graag eerst meer informatie over ontvangen? Neem dan zeker de informatie door op deze pagina!

Hoe verlopen SharePoint trainingen precies?

De manier waarop een SharePoint training verloopt is uiteraard afhankelijk van het soort training in kwestie. In principe kan er in de praktijk echter worden vastgesteld dat deze steeds uit twee verschillende delen bestaat. We maken op dit vlak een onderscheid tussen:

  • Een significant deel van de SharePoint trainingen heeft betrekking tot het volgen van het kielzog van SharePoint-projecten. Na oplevering van een bepaald (deel)project worden de kerngebruikers getraind en kan er een activering plaatsvinden van grote groepen eindgebruikers binnen het project in kwestie. In het bijzonder wanneer ervoor wordt gekozen om een basistraining te volgen (voor beginners) wordt er in eerste instantie uitgelegd hoe het gebruik van SharePoint precies in zijn werk gaat. Vervolgens wordt er door middel van periodieke oefeningen getracht om het dagelijks gebruik van SharePoint onder de knie te krijgen.
  • In de praktijk is het eveneens mogelijk dat instituten die SharePoint Trainingen aanbieden het mogelijk maken voor hun klanten om zelf in het projectteam plaats te nemen en hun verantwoordelijkheid te nemen bij de implementatie. In dat geval geven de opleiders een training aan de projectmanagers en de applicatiebeheerders waarna men meteen over de vereiste kennis beschikt. Op deze manier kan er zowel op korte als op lange termijn een belangrijke meerwaarde worden gegenereerd met betrekking tot het gebruik van SharePoint.

Wat is de inhoud van een SharePoint Training?

Het spreekt voor zich dat niet alleen het verloop, maar ook de precieze inhoud van de SharePoint training steeds afhankelijk is van de partij waarbij u de training gaat volgen. In het bijzonder voor een basistraining geldt evenwel dat deze uiteraard altijd begint met het ontdekken van de voordelen die zijn verbonden aan het gebruik van SharePoint. Bovendien wordt er ook dieper ingegaan op de terminologie, op de structuur en de verschillende onderdelen van het programma. Ook het gebruiken van lijsten, documentbibliotheken en webparts zal ongetwijfeld aan bod komen. Dit is uiteraard niet alles. Buiten deze zaken zult u tijdens het volgen van SharePoint Trainingen wellicht eveneens meer duidelijkheid krijgen op vlak van:

  • Het raadplegen en uploaden van documenten;
  • Het verwerken van zogenaamde metadata;
  • Documenten in- en uitchecken en versies delen;
  • Het instellen van SharePoint op basis van uw noden;
  • Het instellen van meldingen;
  • Werken met zogenaamde Workflows en configureren;

Het uiteindelijke doel van SharePoint trainingen is uiteraard niet alleen om ervoor te zorgen dat u SharePoint leert kennen en begrijpen, maar ook dat u deze kunt gaan toepassen in de praktijk. Alleen op deze manier zullen bedrijven daadwerkelijk een interessante meerwaarde weten te realiseren door het inzetten van SharePoint binnen hun onderneming.

Vraag naar de mogelijkheden voor een SharePoint training bij The SharePoint Academy.