Brandwachten verkleinen risico’s door toezicht te houden

Een brandwacht is een gespecialiseerde veiligheidsmedewerker die toezicht houdt op het werk van het personeel. Specifiek let hij op het volgen van de juiste protocollen en regels als er risicovolle werkzaamheden worden uitgevoerd. Ook controleert hij het juiste gebruik van beschermingsmiddelen en hulpmiddelen. Als hij constateert dat medewerkers niet veilig handelen, spreekt hij ze hierop aan en geeft aanwijzingen. Door het toezicht van de brandwacht wordt het handelen van het personeel veiliger en worden risico’s inherent aan de werkzaamheden beheersbaar gehouden.

Brandwachten communiceren met medewerkers buiten de afdeling

De brandwacht is niet alleen binnen de eigen afdeling bezig. Ook houdt hij contact met veiligheidsmedewerkers buiten de werkvloer. Voordat er brandgevaarlijke of riskante werkzaamheden worden uitgevoerd verzekert de brandwacht zich ervan dat de juiste procedures bekend zijn en dat er vergunningen verleend zijn. Pas als de brandwacht zijn toestemming geeft kunnen de werkzaamheden tot uitvoering worden gebracht.

Taken bij calamiteiten

De brandwacht heeft een essentiële functie als er een calamiteit optreedt. Aan de ene kant is hij verantwoordelijk voor de evacuatie van het personeel, aan de andere kant alarmeert hij de hulpdiensten en houdt daar contact mee. Als er sprake is van een beginnende brand zal de brandwacht bovendien proberen de brand te blussen.

Een externe brandwacht inhuren

Het is mogelijk om een brandwacht in te huren om een project van jouw bedrijf in goede banen te leiden. De brandwachten van veiligheidsexpert G4s zijn speciaal opgeleid om een preventieve en controlerende functie op de werkvloer uit te oefenen. Deze specialisten hebben een opleiding tot brandwacht gevolgd en zijn in ieder geval in het bezit van de volgende certificering:

  • Veiligheid voor operationeel leidinggevenden (VCA-VOL)
  • Diploma vanaf niveau Brandwacht en manschap A en/of B
  • Certificaat Werken als buitenwacht
  • Certificaat Kleine blusmiddelen en watervoerende armaturen
  • Gasmeten in de petrochemie EX-OX-TOX

Ook zijn de brandwachten van G4s op de hoogte van bedrijfsgerichte instructies ten aanzien van HSE, huis- en gedragsregels, noodprocedures, alarmering en vergunningverlening.